Reflectie van de ziel consult

Foto: Ralf Silvius

 

“It’s amazing how the body relaxes when it is on the right soul track.” Jeff Brown from “Soulshaping

 

Tijdens de Reflectie van de ziel consult richt ik me op jouw diepste kern en vertel ik jou wat ik zie, hoor, voel, ervaar. De ziel is constant en is jouw innerlijke wijsheid. Het is wie jij ten diepste bent en is verbonden met alles en draagt onnoemelijk veel wijsheid in zich.

In de individuele sessie wordt de passie, de kern van waaruit je leeft, maar worden ook de diepe -vaak oude- overtuigingen helder. Alle lagen die erom heen zitten zijn de overtuigingen over wie je bent, maar zijn ze waar? Als je jezelf durft te bevragen, bewust te worden, 360 graden durft te bekijken en misschien te weerleggen of los te laten is het mogelijk dieper te ontspannen. Daardoor is het mogelijk tot de authentieke kern te komen. Die kern weet, ziet en is wijs.

Voor mij is dit een belangrijk gegeven. Ik geloof echt vanuit de grond van mijn hart dat als mensen zichzelf ten diepste kennen er geen oorlog meer hoeft te zijn. Dat als mensen zien dat alles een spiegel is dat er ruimte komt voor bewustwording en een mooiere wereld. Juist in tijden van verandering en ontwikkeling komen er (oude) patronen aan het licht en heb je misschien wel vragen over het hoe, wat en waarom. Dat is volkomen natuurlijk en bij tijd en wijle is het prettig bevestiging of helderheid te krijgen over het thema dat in jouw leven speelt.

Tijdens het consult stem ik me af op jouw kern, waarbij voor mij zichtbaar wordt wat jouw ziel op dat moment laat zien of helder wil maken. Doordat dat benoemd wordt ontstaat er een bewustzijn en ruimte op die plek en naar de thema’s die daaraan zijn gekoppeld. Ik werk met integriteit, aandacht en helderheid.

Voor informatie of een afspraak: bel 06 40728688 of mail even.

Een reflectieconsult kan nooit een doktersbezoek vervangen. Indien je (lichamelijke) klachten hebt, consulteer alstublieft eerst je (huis-)arts.

 

Reacties op reflectiesessie:

“Ik bedenk me in die momenten van besef dat jij ‘ziet’ in de ‘totale’ ziel van een mens.”

Ralf Silvius is onder andere mijn grote liefde, een creatief wonder, begenadigd en betrokken Cliniclown en betekent zoveel meer voor mij dan alleen dat wat ik kan benoemen, maar hij is ook mijn webdesigner! Dit heeft hij te vertellen over de reflecties: lees verder